Pumppaamohuolto

Pumppaamohuolto käsittää sekä paineviemäripumppaamoiden huollot ja pesut että paineviemärilinjojen huuhtelut ja avaukset. Tämän lisäksi suoritamme myös jätevesipumppaamoiden huoltoja. Säännöllisesti vuosittain tehtävä pumppaamohuolto lisää pumppaamon toimintavarmuutta ja käyttöikää keskeisesti.

Pumppaamohuolto vuosisopimuksella

Huoltosopimuspohjaisesti tehtävä pumppaamohuolto varmistaa pumppaamon toimivuuden kaikissa olosuhteissa. Pumppaamoiden seurantakirjanpidolla pystytään seuraamaan mm. tuleeko järjestelmään tulvavesiä, onko pumppu käynyt tehottomaksi, esiintykö linjassa tukoksia yms. Vesiosuuskunnille järkevin ja taloudellisin ratkaisu on huoltosopimuksen tekeminen. Sen avulla varmistutaan, että kaikki pumppaamot huolletaan säännöllisesti. Tee sopimus, se kannattaa!